Μ. Δικαίου - Έναρξη μαθήματος ΨΥ-867

Το παραπάνω μάθημα που διδάσκει η κ. Δικαίου θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.