Ζ. Παπαληγούρα - Αλλαγή ωρών συνεργασίας κατά την εξεταστική περίοδο

Από τις 14 Μαρτίου και εξής οι ώρες συνεργασίας της κ. Παπαληγούρα για το εαρινό εξάμηνο 2017-18 θα είναι:

Τετάρτη 13.00-14.00

(Η σχετική αλλαγή έχει γίνει και στο συνολικό αρχείο με τις ώρες συνεργασίας των διδασκόντων)