ΨΥ-605:Ψυχολογία της Ανάγνωσης-Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας

Το παραπάνω μάθημα, που διδάσκει η κ. Καλτσά, από την Παρασκευή 23.3.2018 θα διεξάγεται στην αίθουσα 108 (1ος όροφος Νέου Κτιρίου Φ.Σ.)

[Η αλλαγή έχει περαστεί και στο συνολικό ωρολόγιο πρόγραμμα]