ΨΥ-452: Σχολική Ψυχολογία - Αναπλήρωση μαθήματος στις 28.3.2018

Για το παραπάνω μάθημα, που διδάσκει η κ. Χατζηκυριάκου, θα γίνει ένα εμβόλιμο μάθημα  την Τετάρτη 28.3.2018, αίθουσα: Εργαστήριο Ψυχολογίας 416 Ν.Κ., ώρα: 16.00. Το μάθημα αυτό θα γίνει σε αναπλήρωση του μαθήματος στις 27.4.2018 που δεν θα πραγματοποιηθεί.