Μ. Κοσμίδου - Ώρες συνεργασίας 28.3.2018

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Κοσμίδου εκτάκτως για την Τετάρτη 28.3.2018 θα είναι 11.00-11.45, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε Επταμελή εξεταστική επιτροπή διδακτορικής διατριβής.