Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή – Αναβολή μαθημάτων και ωρών συνεργασίας

Την Τρίτη 17 Απριλίου και την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, οι διαλέξεις των μαθημάτων «ΨΥ-632: Ταυτότητες Φύλου στην Οικογένεια και το Σχολείο» και «Ψ-640: Θέματα Παιδικής και Νεανικής Ηλικίας» που διδάσκει η καθηγήτρια κ. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω  συμμετοχής της διδάσκουσας  σε επιστημονική συνάντηση στο εξωτερικό.

Η ημερομηνία της αναπλήρωσης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί από την κ. Δεληγιάννη στην πλατφόρμα του  e-learning.

Επίσης τις ίδιες ημέρες δεν θα γίνουν οι ώρες συνεργασίας της κ. Δεληγιάννη με τις/ους φοιτήτριες/τες.