Κ. Μπαϊρακτάρης – Παράδοση εργασιών

Οι εργασίες για τα μαθήματα:

  • ΨΥ-783: Ψυχοκοινωνικά Συστήματα: Σχεδιασμός, Οργάνωση, Αξιολόγηση
  • ΨΥ-877: Αποϊδρυματοποίηση

που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κων/νος Μπαϊρακτάρης, θα πρέπει να παραδοθούν στη θυρίδα του διδάσκοντα (χώρος 208 π.κ. Φ.Σ. – καθημερινά 10:00-13:30), μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018