ΨΥ831: Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία - Εμβόλιμο μάθημα 17.5.2018

Για το παραπάνω μάθημα (Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία 831) η κ. Βορριά θα κάνει ένα εμβόλιμο μάθημα την Πέμπτη 17/5, στο Αμφιθέατρο της νέας πτέρυγας, ώρα: 11:00-13:30