Ε. Αρετούλη_Διπλωματικές εργασίες το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 υπό την εποπτεία μου παρακαλώ να προσέλθουν στο γραφείο μου την Πέμπτη 14 Ιουνίου στις 10.00. Επιπλέον, πριν τη συνάντηση αυτή θα ήθελα να μου στείλετε μέσω e-mail (earetouli@psy.auth.gr) μια συνοπτική περιγραφή- περίπου 20 γραμμές- του προτεινόμενου θέματος στο οποίο θέλετε να συνεργαστούμε. Στην περιγραφή παρακαλώ να περιλάβετε προτεινόμενο τίτλο, αναλυτικά το ερώτημα που θέλετε να μελετήσετε (ερευνητικά ή βιβλιογραφικά), για ποιο λόγο και την προτεινόμενη μεθοδολογία σας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε θέματα που εμπίπτουν στο χώρο της νευροψυχολογίας.