Β. Δεληγιάννη - Ανακοίνωση για φοιτήτριες Κοκαλύρα και Χριστουλάκη

Οι φοιτήτριες Κοκαλύρα-Κοπανά Αγγελική και Χριστουλάκη Αλίκη παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την καθηγήτρια, κ. Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή σχετικά με τη διπλωματική τους.