Ε. Αρετούλη: Αλλαγή ωρών συνεργασίας Τετάρτη 6 Ιουνίου

Οι ώρες συνεργασίας της Τετάρτης 6/6 θα μεταφερθούν την Τρίτη 5/6, στις 16.00-17.00. Οι ώρες συνεργασίας 18.30-19.30 την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Παρακαλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές των ωρών συνεργασίας την περίοδο της εξεταστικής.