Επιλογή διπλωματικών εργασιών για το έτος 2018 - 19

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2018-19

Μετά από αξιολόγηση των προτάσεών σας, θα αναλάβω την εποπτεία της διπλωματικής εργασίας των παρακάτω φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Ναχοπούλου Κοραλία

Σιδηροπούλου Μαρία

Δεληογλάνη Δώρα

Ηλιάδου Αναστασία

Δεληγιαννίδου Αντωνία

Μαντιού Σουλτάνα

Αλεπίδου Ευθαλία

Χαλκίδου Ευαγγελία

Lukenskas Vladas

Στάη Στυλιανή

Σπύρα Ειρήνη

Φακούδη Αλεξάνδρα

 

Ε. Αυδή