ΨΥ-561 Κλινική εκτίμηση και παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία

Η διδασκαλία του μαθήματος ΨΥ-561 Κλινική εκτίμηση και παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία  θα μεταφερθεί στην αίθουσα 106 από την Πέμπτη 18/10/2018. Το μάθημα θα γίνεται την ίδια ώρα, δηλαδή 13:30-15:30. Την Πέμπτη 11/102018 η διδασκαλία θα γίνει στην αίθουσα 108.