Ε. Αυδή -Ώρες συνεργασίας 9/10/2018

Οι ώρες συνεργασίας της Ε. Αυδή δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9/10/2018, καθώς η διδάσκουσα θα βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης με επιστημονική άδεια.