E. Αρετούλη (ΔΤ-500) Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση

Οι διαλέξεις του μαθήματος ΔΤ-500: Βασικές Αρχές και Πρακτικές στην Ψυχολογική Εκτίμηση θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 17/10 2018.