ΨΥ-561: Κλινική Εκτίμηση και Παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία - Αλλαγή αίθουσας

Το μάθημα ΨΥ-561: Κλινική Εκτίμηση και Παρεμβάσεις στην ψυχική υγεία με διδάσκουσα την κ. Αυδή, από την Πέμπτη 18.10 θα διεξάγεται στην αίθουσα 106 Ν.Κ. (αντί της 108)