ΨΥ-687: Ιδρυματοποίηση – Πρόγραμμα Συζήτησης Εργασιών

Στον επισυναπτόμενο πίνακα θα βρείτε το πρόγραμμα συζήτησης των εργασιών, στο πλαίσιο του μαθήματος «ΨΥ-687: Ιδρυματοποίηση» που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κ. Μπαϊρακτάρης