Μ. Κοσμίδου-Ακύρωση ωρών συνεργασίας για 22.10.2018

Οι ώρες συνεργασίας της κ. Κοσμίδου για τη Δευτέρα 22.10.2018 δεν θα ισχύσουν.