Αναβολή ωρών συνεργασίας του κ.Τουλούπη Θάνου μόνο για την Πέμπτη 1/11

Οι ώρες συνεργασίας του κ.Τουλούπη Θάνου με φοιτητές/ήτριες που εκπονούν διπλωματική με επόπτρια την κα.Βορριά (09:00-11:00) και την κα.Γωνίδα (11:00-14:00) δεν θα ισχύσουν την Πέμπτη 1/11.