ΨΥ-510 Ψυχογλωσσολογία -Υποχρεώσεις μαθήματος

Η συμμετοχή στο μάθημα ΨΥ-510 Ψυχογλωσσολογία εκτός από τις τελικές γραπτές εξετάσεις προϋποθέτει υποχρεωτική συγγραφή εργασίας εξαμήνου και προφορική παρουσίαση. Όσοι/ες είναι βέβαιοι/ες πως θα επιλέξουν το μάθημα, θα χρειαστεί να παρευρεθούν στο επόμενο μάθημα στο οποίο θα οριστικοποιηθούν οι ομάδες