Ώρες συνεργασίας Τρίτη 6/11/18

Οι ώρες συνεργασίας της Ε. Αυδή την Τρίτη 6/11/18 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω άδειας της διδάσκουσας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ηλεκτρονικά στο avdie@psy.auth.gr