Ελ. Γωνίδα, Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Ψ-340): Αναπλήρωση μαθήματος

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 η διάρκεια του μαθήματος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (Ψ-340) θα είναι 2 ολόκληρες ώρες (2.00-4.00) για να καλυφθεί η μισή ώρα που θα χαθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 λόγω της διακοπής ρεύματος στη Φιλοσοφική Σχολή.

Για την αναπλήρωση του πρώτου μαθήματος του εξαμήνου που είχε χαθεί θα βγει νέα ανακοίνωση  προσεχώς.

Η διδάσκουσα

Ελευθερία Γωνίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια