Ώρες συνεργασίας Τρίτη 8.1.2019

Οι ώρες συνεργασίας της Ε. Αυδή Τρίτη 8.1.2019 δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν, επειδή έχω μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση στη σχολή, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο avdie@psy.auth.gr