Κ. Μπαϊρακτάρης – Παράδοση εργασιών

Οι εργασίες για τα μαθήματα:

  • ΨΥ-562: Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα: Εναλλακτικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές
  • ΨΥ-687: Ιδρυματοποίηση
  • ΨΥ-783: Ψυχοκοινωνικά Συστήματα: Σχεδιασμός, Οργάνωση, Αξιολόγηση
  • ΨΥ-877: Αποϊδρυματοποίηση

που διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Κων/νος Μπαϊρακτάρης, θα πρέπει να παραδοθούν στη θυρίδα του διδάσκοντα (χώρος 208 π.κ. Φ.Σ. – καθημερινά 9:00-13:30), μέχρι την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019.