Αθανασιάδου Χριστίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Συμβουλευτική Ψυχολογία: Σχολική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Τομέας: 
Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία
Γραφείο: 
208, 2ος όροφος, παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
Τηλέφωνο: 
2310997992

Σπουδές