Καργόπουλος Φίλιππος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Φιλοσοφία της Νόησης και Λογικής
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα" (416) νέο κτίριο ΦΛΣ
Τηλέφωνο: 
+30 2310997375

Σπουδές