Μωραΐτου Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Γνωστική Γηροψυχολογία
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
416 Αίθουσα "Λ. Χουσιάδα", Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997068
Σύντομο Βιογραφικό: 

Σπουδές