Αρετούλη Ελένη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: 
Νευροψυχολογία
Τομέας: 
Πειραματική και Γνωστική Ψυχολογία
Γραφείο: 
416, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 
2310997795

Σπουδές