Προαιτήσεις Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο την παρουσίαση για την Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2019-20 με αναλυτικές πληροφορίες.

 

Ο σύνδεσμος για τις προαιτήσεις (ημερομηνίες 18-23/9/19)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCSNEL_z9lQvU8QvFGq-ovbLbp5YRqHODe165e4u0kKyBsHQ/viewform

 

Ο σύνδεσμος για το έντυπο Ατ13

https://www.rc.auth.gr/Documents/Static/TransactionDocuments/Applications/%CE%91%CF%84.13.pdf

Διευκρίνιση για το Ατ13, στο πεδίο Επωνυμία Δικαιούχου, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/τριας όπως ακριβώς φαίνεται στο Βιβλι