ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ημερίδας της Ψ.Ε.Β.Ε. με θέμα: "Το μέλλον της ψυχολογικής έρευνας στην Ελλάδα", 1.12.2019, ΑΠΘ (Η ημερίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές)

**Η ημερίδα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές**

Η Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΚΕΔΕΑ  του Α.Π.Θ. Ημερίδα με θέμα:

"Το μέλλον της ψυχολογικής έρευνας στην Ελλάδα: Επιστημονική συνάντηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψήφιων διδακτόρων"

 

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των εργασιών και την εγγραφή στην Ημερίδα δίνονται στην ιστοσελίδα της ΨΕΒΕ : http://pseve.org/

Ημερομηνίες: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2019 - Κυριακή, Δεκέμβριος 1, 2019