Πρακτική Άσκηση χειμερινού εξαμήνου 2019-20 - Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Το σύστημα για την online υποβολή αίτησης για την Πρακτική Άσκηση του χειμερινού εξαμήνου 2019-20 θα ανοίξει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα: 12.00