Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 (Τελευταία επικαιροποίηση 14.10.2019)

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη λίστα των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020

Τα μαθήματα από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και το ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ θα είναι διαθέσιμα προς επιλογή μετά τις 24.10.2019