Π.Μ.Σ. "Γνωστική Ψυχολογία &Εφαρμογές"- Αποτελέσματα εισιτήριων εξετάσων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Γνωστική Ψυχολογία & Εφαρμογές"  ακαδημαϊκού έτους 2019-20 δίνονται στο συνημμένο αρχείο:

Ο πίνακας αναφέρει τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων, που οι υποψήφιοι/ες πήραν από τη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου τους, και όχι τα ονόματά τους όπως προβλέπει ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων.