Διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 - Τμήμα Ψυχολογίας

ΒΗΜΑ 2
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

Οι επιτυχόντες του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019, τις ώρες εγγραφών αυτής 09:00-11:00 καθημερινά, τα παρακάτω δικαιολογητικά για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας:

  1. Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο
  2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου (χωρίς κάποια επικύρωση)
  3. Απλή φωτοτυπία της απόδοσης ΑΜΚΑ (χωρίς κάποια επικύρωση) ή εκτύπωση του ΑΜΚΑ από το ΑΜΚΑ.gr
  4.  1 φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)