Επιτυχόντες στο ΠΜΣ με τίτλο "Σχολική Ψυχολογία" του Τμήματος Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση με τον πίνακα επιτυχόντων στο ΠΜΣ με τίτλο "Σχολική Ψυχολογία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι επιτυχόντες του ΠΜΣ παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (2ος όροφος κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., γραφείο 207) από τη Δευτέρα 07.10.2019 έως και την Παρασκευή 11.10.2019 τις ώρες 12.00-13.00 προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Εγγραφής Μεταπτυχιακού Φοιτητή (Link)
2. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Μία (1) φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)