ΨΥ_129 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ_Χωρισμός σε ομάδες

Για τα εργαστήρια, οι φοιτητές/τριες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, με αλφαβητική σειρά, και συγκεκριμένα:

 

1ο τμήμα: A έως και Θ                                               Πέμπτη 13.30-15.00               03

2ο τμήμα: Ι έως και Μουχτάρογλου                           Πέμπτη 13.30-15.00             02

3ο τμήμα: έως και Π                                                   Πέμπτη 15.00-16.30               03

4ο τμήμα: έως και Ω                                                   Πέμπτη 15.00-16.30               02

Οι φοιτητές/τριες με ονόματα που γράφονται με λατινικούς χαρακτήρες παρακολουθούν το 1ο εργαστήριο.

Οι διδάσκουσες του μαθήματος