ΓΨ102: Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι Επεξεργασίας Εμπειρικών Δεδομένων - ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το παραπάνω μάθημα που διδάσκει ο καθηγητής κ. Γρ. Κιοσέογλου θα ξεκινησει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 (αντί για 8.10, όπως είχε ανακοινωθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα), λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.