Ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων προπτυχιακών μαθημάτων - Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για την περίοδο υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων προπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020