Ενημερωτική Συνάντηση για τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους φοίτησης

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου και 4ου έτους φοίτησης να παρευρεθούν σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 10:00-11:30 στην αίθουσα 106 του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής με τα παρακάτω θέματα:

  •  Ορθή υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων
  •  Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας
  • Έλεγχος Προϋποθέσεων για τη Λήψη πτυχίου του Τμήματος Ψυχολογίας

Μετά από μια σύντομη παρουσίαση θα ακολουθήσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που θα τεθούν από το ακροατήριο.