ΨΥ778: Κλινική ψυχολογία - Εισαγωγή στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία

Το μάθημα ΨΥ778: Κλινική ψυχολογία - Εισαγωγή στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου.

Ε. Αυδή