Βραβεία Εστίας Ναυτικών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Παρακαλούμε δείτε τα σχετικά με την παραπάνω υποτροφία εδώ
 Για τα δικαιολογητικά, την αίτηση, καθώς και την προθεσμία υποβολής αυτών, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα της Εστίας ή να απευθύνονται άμεσα στη
Διεύθυνση: Φίλωνος 97-99, Πειραιάς
Τηλέφωνο: 210 4178993 εσωτερικό (101)