Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη εγκύκλιο των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020