Αιτήσεις Απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Καλούνται οι  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες που εισήχθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος:
- Γνωστική Ψυχολογία και Εφαρμογές
- Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία
- Σχολική Ψυχολογία
και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθμ. 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387 Β΄) Υπουργική Απόφαση, να υποβάλλουν:
1. Την αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης του ΠΜΣ (Link)
2. Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 5 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης (Link)
στη Γραμματεία των Τομέων του Τμήματος, γραφείο 208, Παλαιό Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, (υπόψη κ. Καραμούζη), από τις 21.10.2019 έως και τις 25.10.2018, καθημερινά και ώρες 8:00 μέχρι 14:00.