Ημερομηνίες εγγραφών για τους επιτυχόντες με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (υποψήφιοι περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κατά το σχολικό έτος 2018-2019)

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων με την ως άνω αναφερόμενη κατηγορία θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή  18.10.2019 έως και Παρασκευή 25.10.2019 στη Γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος κτίριο Διοίκησης ΑΠΘ) και ώρες 12.00-13.00 καθημερινά. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  έχουν ως ακολούθως:
1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
2. ΑΜΚΑ (Φωτυτοπία της απόδοσης ΑΜΚΑ ή Εκτύπωση του ΑΜΚΑ από το amka.gr)
3. Φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου
4. 1 φωτογραφία (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)