Εγγραφές των αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων στην κατηγορία των  αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ορίζεται από τις 21.10.2019 έως και τις 29.10.2019. 
Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας (2ος όροφος, κτίριο διοίκησης, γραφείο 207) και ώρες 12.00-13.00. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιτυχόντων στην παραπάνω κατηγορία περιγράφονται στην παράγραφο Γ του Άρθρου 3 της συνημμένης ΥΑ αριθμ. Φ.151/47149/Α5/18.03.2016  (ΦΕΚ 820/Β/28.03.2016)