Ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δηλώσουν στη δήλωση του τρέχοντος εξαμήνου
 -μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα και
 -μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα
τα οποία θα είναι διαθέσιμα τις τελευταίες ημέρες υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων ότι μπορούν να υποβάλουν οριστικά τη δήλωσή τους με τα μαθήματα του Τμήματος και στη συνέχεια και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας να συμπεριλάβουν τα μαθήματα εκτός Τμήματος μέσω της διαδικασίας "Αλλαγή/ Επεξεργασία δήλωσης".