Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ημερομηνία του εγγράφου ανακοίνωσης της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο είναι η 22 η Οκτωβρίου 2019.