Προκήρυξη για την Πλήρωση 14 Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ με τίτλο "Κλινική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία"

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη προκήρυξη

(Η προκήρυξη έχει επικαιροποιηθεί στις 19.3.2020 ως προς τους τρόπους υποβολής ατήσεων)