Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών των δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής καθώς και τα δικαιολογητικά υποβολής των δικαιούχων μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
i) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015(76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ii) που ανήκουν τις περιπτώσεις α, β και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν.4332/2015(76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
iii) επιτυχόντων μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ και στις ΑΕΑ