Αναστολή προκήρυξης του ΠΜΣ του Τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι το ΠΜΣ του Τμήματος Ψυχολογίας με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» δεν θα προκηρύξει θέσεις για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ θα επαναπροκηρυχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.